Susanna Mämmiojan sylissä kirjaa on lukemassa Oliver, Nova ja Nella. Tavallisesti porukkaan kuuluu vielä Peppi. Kaikki hoitolapset ovat samalle vuodelle syntyneitä, vähää vaille tai hieman yli kaksivuotiaita.

15.12.2020 | 14:16 | 0

Torniossa houkutellaan kuukausipalkalla uusia perhepäivähoitajia alalle

Torniossa on havahduttu siihen, että eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle on vaikeuksia saada palkattua uusia tekijöitä. Tämän vuoksi kaupunki muuttaa perhepäivähoitajien palkkausta. Tammikuusta lähtien perhepäivähoitajien palkka nousee runsaalla 250 eurolla ja lisäksi hoitajat pääsevät kuukausipalkkaisiksi.

Useita vuosia perhepäivähoitajana työskennellyt Susanna Mämmioja sanoo, että muutos on odotettu uudistus. Tähän saakka palkka on ollut lapsilukuperusteinen. Jos hoidossa on ollut oma alle kouluikäinen lapsi, on se vähentänyt hoitajan palkkaa runsaat 400 euroa kuukaudessa.

– Tulee tunne, että omaa työtä arvostetaan. Uskon tämän lisäävän myös alan vetovoimaa, kun omasta lapsesta maksetaan normaali päivähoitomaksu, eikä hänen hoitamisensa pienennä palkkaa kuten tähän asti, Mämmioja sanoo.

Tornion varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva toteaa, että alan vetovoimaan voidaan vaikuttaa nimenomaan palkkauksella.

– Meidän nykyiset koulutetut ja sydämellään työtään tekevä hoitajat ovat palkankorotuksensa ansainneet, mutta samalla toivon sen houkuttelevan uusia tekijöitä alalle.

Lue lisää aiheesta keskiviikkona ilmestyvästä näköislehdestä (www.kemitornio.fi) tai paperilehdestä.