Mirjami ja Aki Tyni valottavat seuraajilleen myös monipuolista ammattiaan.

23.03.2021 | 06:58

Somettava kanttoripariskunta tavoittaa uusia seurakuntalaisia

Satoja seuraajia Facebookissa, livelähetyksiä, postauksia, musiikki- ja runojulkaisuja Youtubessa, päivityksiä Instagramissa, uusien yleisöjen tavoittamista. Somepersoonan työpäiväkö? Ei, vaan tätä kaikkea ja tietenkin paljon muutakin kuuluu kanttoripariskunta Mirjami ja Aki Tynin työhön.

Tornion luterilaisessa seurakunnassa kanttorina työskentelevä Mirjami Tyni sanoo, että sosiaalisen median kanavat ovat tärkeitä työkaluja, joita on vaivaton käyttää.

– Olen sitä sukupolvea, että olen itse jumittunut sinne Facebookiin ja Instagramiin. Osaan toimia siellä ja tiedän, kuinka ne tavoittavat ihmisiä.

Tyni on toiminut somessa kanttoriprofiililla viime keväästä lähtien. Somettaminen kuuluu hänen jokapäiväiseen työhönsä. Sosiaalisessa mediassa läsnäolo ei enää ole satunnaista, sillä Mirjami on laatinut somesuunnitelman, mitä hän noudattaa tähdellisesti.

– Palautetta on tullut paljon, mutta ei kuitenkaan mitään negatiivista. Yleensähän hengellisyyteen ja seurakuntaan liittyvistä asioista annetaan palautetta melko herkästikin.

Uudet kanavat ovat välttämättömiä

Kemin johtavana kanttorina työskentelevä aviomies toteaa somen olevan yhä yleisempi työväline kirkon työntekijöiden keskuudessa. Seurakunnillakin on omat sivunsa, esimerkiksi Tornion ja Kemin seurakunnalla on kummallakin yli 700 seuraajaa Facebookissa. Tämän lisäksi monilla työntekijöillä on omat ammattiprofiilinsa.

– Sosiaalisen median kautta tavoittaa uusia ihmisiä. Heitä, jotka eivät käy kirkossa muuten kuin ehkä hautajaisissa ja jouluisin.

Aki Tyni huomauttaa, että uudet kanavat ovat melkein välttämättömiä uusien seurakuntalaisten tavoittamiseksi.

– Kaupungista väki vähenee koko ajan, mutta vielä suuremmalla tahdilla se vähenee seurakunnista.

Monipuolinen työ, josta ulospäin näkyy vain vähän

Pariskunta haluaa tuoda sosiaalisessa mediassa esiin myös sen, mitä heidän monipuolinen työnsä pitää sisällään. Kanttori vastaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista, opettaa rippikoulussa, vastaa seurakunnan musiikkikasvatuksesta ja huolehtii seurakunnan soittimista. Työnkuva on laaja, mutta ulospäin siitä näkyy kuitenkin vain vähän.

– Vaikka kanttori on muusikko, eivät päivät koostu pelkästään musisoinnista. On palavereita, kokouksia, puheluita, järjestelyitä ja etenkin suunnittelua, Mirjami lisää.

Johtavan kanttorin pestissä oleva aviomies kuvaa työtään valmistelevaksi piilotyöksi, mitä tehdään kirkossa tai konttorissa.

– Jos emme itse toisi työtämme esiin, ei kukaan tietäisi mitä teemme. Minun työstäni ulospäin näkyy 10 prosenttia.

Kirkkomusiikin pitää palvella kaikkia seurakuntalaisia

Aki Tyni huomauttaa, että kanttorin työn perusta on rakentaa kirkkomusiikkia ja koko kirkkomusiikkikulttuuria.

– Se on elämänmittainen projekti, joka näkyy esimerkiksi juuri jumalanpalveluksissa.

Mirjami Tyni kuvaa Tornion seurakunnan kirkkomusiikin olevan monipuolista. Hän haluaa tuoda myös urkumusiikkia esille, vaikka ei ole mielestään miehensä kaltainen urkuri.

– Haluan, että jokaiselle on jotakin. En halua jumiutua tiettyyn tyyliin tai vieroksua mitään musiikkia. Haluan tuoda kirkkoon myös sellaista musiikkia, jota ei ole tehty hengelliseksi.

Myös Aki tähdentää kirkkomusiikin monipuolisuutta. Musiikin pitää palvella kaikentyyppisiä seurakuntalaisia. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Kemissä on 14 000 seurakuntalaista, joista kirkossa kävi puolensataa ihmistä ennen koronaa.

– Aika iso porukka, joka ei käy kirkossa, mutta heillä on kuitenkin jokin syy kuulua kirkkoon. Heitäkin pitää musiikin kautta palvella, samoin kuin heitä, jotka istuvat sunnuntaisin kirkossa ja myös niitä seurakuntalaisia, jotka käyvät kirkossa joka viides joulu.

Verstaistukea ja katsantokantaa

Aki on ollut Kemin seurakunnan kanttorina vuodesta 2013 lähtien. Mirjami aloitti Tornion seurakunnassa viisi vuotta myöhemmin. Pariskunta kiittelee sitä, että työpaikat eivät ole samassa seurakunnassa. Työasioihin saa vertaistukea ja erilaista katsantokantaa, kun asioita tarkastelee hieman etäämpää.

– Kauempaa voi nähdä selkeämmin, miten luovia eteenpäin. Jos olisimme samassa työpaikassa, molemmilla pyörisi samat asiat mielessä, Aki pohdiskelee.

– Itse olen muutenkin sitä mieltä, että seurakunta ei voi tehdä yksin asioita, vaan yhdessä muiden kanssa. Rovastikunnallinen yhteistyö onkin nyt nousemassa, Mirjami mainitsee.
Eri seurakunnat merkitsevät myös mahdollisuutta yhtäaikaiseen lomailuun ja vapaapäiviin.

– Jos olisimme samassa seurakunnassa, ei meillä olisi viikonloppuna koskaan yhtä aikaa vapaata.

Pariskunnalla on sama ammatti, mutta erilaiset vahvuudet.

– Aki on tarkka, tunnollinen ja täsmällinen johtavan kanttorin työssään. Lisäksi hän on tosi hyvä urkuri, ihailen hänen soittotaitoaan.

– Mirjami on monipuolinen, etsii koko ajan uutta laulettavaa ja tuo laulua rohkeasti jumalanpalveluksiin, Aki vastaa vaimonsa kehuihin.

Karoliina Marttala