Sairaanhoitaja Anne Syväjärvi ja lääkäri Satu Isomaa työskentelevät työparina parantumattomasti sairaiden poliklinikalla. Syväjärvi on parasta aikaa kouluttautumassa saadakseen palliatiivisen hoidon erikoispätevyyden.

12.01.2021 | 14:05 | 0

Parantumattomasti sairaiden poliklinikka on löytämässä paikkansa Länsi-Pohjassa

Länsi-Pohjan keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka on ollut toiminnassa vuoden. Siellä hoidetaan potilaita, joiden sairaus ei ole parannettavissa, mutta jotka tarvitsevat hoitoa oireiden lievittämiseksi ja olonsa helpottamiseksi.

Poliklinikka on ollut avoinna yhden päivän viikossa, ja lähetteitä on vuoden aikana tullut reilut 50. Niitä on tullut onkologian lisäksi myös muilta erikoisaloilta.

Poliklinikan lääkäri Satu Isomaa sanoo, että korona on vaikuttanut myös heidän klinikkansa toimintaan.

– Kun potilaina on hauraita ihmisiä, niin mietimme aluksi, että uskaltaako heitä pyytää vastaanotolle ja kuinka toimia. Loppuvuotta kohden toiminta alkoi kuitenkin vilkastua.

Palliatiivisen poliklinikan toiminta on seutukunnassa vielä suhteellisen uutta, eikä tietoisuus klinikasta ole levinnyt kaikkialle.

Oma haasteensa on siinä, että ammattilaiset perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tunnistaisivat ne potilaat, jotka tarvitsevat palliatiivisen hoidon suunnitelman.

– Palliatiivisten poliklinikoiden toiminta on monilla alueilla uutta koko Suomessa. Potilaan tunnistamisen lisäksi pitäisi vielä muistaa meidän uuden poliklinikkamme toiminta ja huomata laittaa meille lähete, Isomaa listaa.

Parantumattomasti sairaiden kanssa työskentelevä Isomaa sanoo, että lääkäriltä vaatii myös rohkeutta ottaa potilaan kanssa puheeksi palliatiiviseen hoitoon siirtyminen. Tämä on edessä silloin, kun hoito ei toimi toivotulla tavalla ja sairaus etenee hoidosta huolimatta.

– Lääkärillekin on haasteellista ottaa nämä asiat puheeksi. Varsinkin, jos takana on pitkä potilassuhde. Myös lääkärin pitää hyväksyä tilanne.

Lue aiheesta enemmän näköislehdestä (kemitornio.fi) tai paperilehdestä.