Sosiaalipäivystyksessä arvioidaan olevan tänä jouluna aiempaa enemmän tehtäviä, koska päivystys toimii viime joulua laajemmalla alueella.

21.12.2020 | 14:55 | 0

Lapissa sosiaalipäivystys toimii tänä jouluna aiempaa laajemmalla alueella

Lapissa virka-ajan ulkopuolella tapahtuva sosiaalipäivystys on keskitetty Rovaniemelle, jossa hoidetaan Simoa lukuun ottamatta kaikkien Lapin kuntien sosiaalipäivystys. Länsi-Pohjan seudullinen sosiaalipäivystys on alkuvuodesta siirtynyt Rovaniemelle.

Vt. palveluesimies Tarja Väänänen kertoo, että viime jouluna päivystystä työllisti erityisesti lasten huolto- ja tapaamisriidat sekä lasten ja ikäihmisten kiireelliset hoidontarpeen arvioinnit.

Väänänen kertoo, että jos tehtävää ei pysty hoitamaan puhelimitse, niin päivystäjä voi hälyttää kunnassa takapäivystäjänä toimivan sosiaalityöntekijän paikalle.

Väänäsen mukaan sosiaalipäivystyksen tehtävämäärä tulee nousemaan, koska viime jouluna Meri-Lapin kunnat eivät vielä olleet mukana yhteisessä päivystyksessä.

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden pyhien aikaan soittamalla numeroon 040 726 6965. Hätätilanteessa yhteyden saa hätäkeskuksen 112 kautta.