Lapin kunnat valmistautuvat hyödyntämään julkisia rahoituskanavia sekä edistämään markkinaehtoista rakentamista tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi alueillaan

30.04.2021 | 05:48

Lapissa kartoitetaan laajakaistatarpeita

Lapin kunnat ja kaupungit kartoittavat kotitalouksien, mökkiläisten ja yrittäjien nettiyhteyksien nykytilaa ja valokuitutarpeita.

Sähköisiin kyselyihin vastaamalla voi vaikuttaa laajakaistayhteyksien rakentamiseen sekä siihen, miten kunnat edistävät laajakaistarakentamista alueillaan.

Laajakaistakartoitukset toteutetaan yhteistyössä kuntien ja Lapin liiton hallinnoiman Kuitua kuntiin -hankkeen kanssa. Kyselyjen tuloksia kunnat hyödyntävät määrittäessään kärkikohteita laajakaistarakentamiselle.

Kohteet nostetaan mukaan koko Lapin kattavaan laajakaistarakentamisen hankeohjelmaan, joka toimii työvälineenä laajakaistalain mukaisissa rahoitushauissa.

Linkit laajakaistakyselyihin löytyvät sekä Kuitua kuntiin -hankkeen että kuntien verkkosivuilta.