Kansanedustajat toteavat, että Veitsiluodon tehtaan loppuminen on kohtuuttoman kova isku tehtaan työntekijöille ja laajasti Kemille, Lapille ja koko Suomelle,

20.04.2021 | 09:57

Lapin kansanedustajat vaativat tukea Kemille

Lapin kansanedustajat ilmaisevat yhteisen puoluerajat ylittävän järkytyksensä Stora Enson päätöksestä lopettaa Kemin Veitsiluodon metsäteollisuusintegraatin toiminta.

– Veitsiluodon tehtaan loppuminen on kohtuuttoman kova isku tehtaan työntekijöille ja laajasti Kemille, Lapille ja koko Suomelle, kansanedustajat toteavat tiedotteessaan.

Lapin kansanedustajat edellyttävät yhteisessä kannanotossaan, että Kemin kaupunkia tuetaan kaikin tavoin auttamaan Stora Ensolta työttömäksi jäävien työllistymisessä sekä muiden laajojen aluetaloudellisten vaikutusten kompensoimisessa.

Erityisesti Kemin kaupunkia tulee kansanedustajien mukaan tukea valmistautumisessa Metsä Fibren uuden biojalostamon rakentamiseen.

Kansanedustajat tähdentävät, että Metsä Fibren erittäin toivottu suurinvestointi ei korvaa Veitsiluodon loppumisen aiheuttamia työpaikkamenetyksiä tai muita aluetaloudellisia vaikutuksia ja siksi valtiovallan tulee tukea Kemiä täysimääräisesti uuden investoinnin vaatimien erilaisten infrastruktuuri-investointien osalta.

Lapin kansanedustajat vaativat, että tarvittavista toimista tehdään selkeät konkreettiset päätökset valtiontalouden kehysriihen yhteydessä tällä viikolla.