Päätös koskee niin sanotuista riskimaista saapuvia eli henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloaan oleskelleet maassa, jonka ilmaantuvuus kahden viikon aikana on suurempi kuin 25 tapausta sataatuhatta ihmistä kohden.

7.05.2021 | 13:46

Lapin avi harkitsee Tornion rajalle pakollisia terveystarkastuksia

Lapin aluehallintovirasto harkitsee päätöstä, jolla maahantulijat voitaisiin pakottaa terveystarkastukseen Tornion rajalla.

Aluehallintovirasto on käynnistänyt kuulemiset koskien mahdollisen päätöksen antamista.

Lapissa on ollut maaliskuun alusta lähtien voimassa tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös, jonka mukaan maakunnan rajanylityspaikoilla tulee järjestää terveystarkastus kaikille rajanylittäjille koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Lapin rajanylityspaikkojen kautta Suomeen tulevat henkilöt on ohjattu päätöksen mukaisesti rajakuntien järjestämiin terveystarkastuksiin.  Maahantulijat ovat tähän asti osallistuneet terveystarkastuksiin hyvin.

Moni rajanylittäjä on kieltäytynyt terveystarkastuksesta

Lapin aluehallintoviraston tiedotteen mukaan moni rajanylittäjä on viime aikoina kuitenkin kieltäytynyt terveystarkastuksesta Tornion rajanylityspaikalla.

– Pohjois-Ruotsin tautitilanne on Suomea huomattavasti huonompi. Tornion kautta Suomeen tulee päivittäin merkittävä määrä henkilöitä, jolloin riski tartuntojen leviämiselle Ruotsista Suomeen on suuri, tiedotteessa todetaan.

Lapin aluehallintoviraston mukaan edellä mainituista on perusteltua harkita tartuntatautilain 16 §:n mukaisen päätöksen antamista. Päätöksellä määrättäisiin kaikki maahantulijat osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen Tornion rajalla.

Terveystarkastuksessa arvioidaan henkilön riski kantaa ja levittää koronatartuntaa ja ohjataan henkilö tarvittaessa koronatestiin.

Pakolliset terveystarkastukset eivät koske vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä olevaa kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eikä niitä, joilla on terveystarkastuksesta vapauttava todistus.

Päätös koskee myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia. Työnsä vuoksi säännöllisesti rajan ylittäviltä edellytetään todistusta viikoittaisesta koronatestistä. Mahdollinen päätös tulisi voimaan viikon 19 eli ensi viikon aikana.