Mehiläinen Länsi-Pohjan terveyskeskuksissa on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravastaanotto. Fysioterapeutti on paras asiantuntija tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteena on parantaa palvelun laatua sekä saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

20.04.2021 | 07:46

Länsi-Pohjassa toimii fysioterapeutin suoravastaanotto

Mehiläinen Länsi-Pohjan terveyskeskuksissa on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravastaanotto.

Fysiatrian erikoislääkäri ja kuntoutuksen palvelulinjan johtaja Paavo Zitting sanoo, että hoidon aloitus nopeutuu jopa useammalla viikolla, kun lääkärin vastaanottoa ei tarvita ennen fysioterapeuttia.

– Fysioterapeutti on usein lääkäriä parempi tuki- ja liikuntaelinongelmien selvittäjä, joten tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen laatu parantuvat; Zitting toteaa.

Fysioterapeutti voi tarvittaessa konsultoida lääkäriä, jos vaiva sitä edellyttää.

Kolme fysioterapeuttia hoitaa suoravastaanottopalvelua

Yhteistyö terveysasemien vastaanottojen kanssa on ensisijaisen tärkeää, jotta toiminta on sujuvaa ja potilas ohjautuu heti oikeaan paikkaan. Suoravastaanotolle pääsee soittamalla terveysasemien hoidon tarpeen arviointiin tai omahoitajalle. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään ennalta sovituin kriteerein, tarvitseeko potilas lääkärin vastaanottoa vai olisiko parasta ohjata hänet suoraan fysioterapeutille


Fysioterapeutti voi myös tarvittaessa kirjoittaa sairauslomaa korkeintaan viisi päivää ja neuvoa apteekista vapaasti saatavien kipulääkkeiden käytössä. Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee yleensä muutaman päivän sisällä yhteydenotosta.


Mehiläinen Länsi-Pohjan perusterveydenhuollossa työskentelee kolme fysioterapeuttia, jotka hoitavat alueen suoravastaanottopalvelua Simon, Kemin ja Tornion terveyskeskuksissa. Keminmaan terveyskeskuksen potilaat ohjataan Kemin terveyskeskuksen vastaanotolle.

Suoravastaanottopalvelu on tarkoitettu kaikille Mehiläinen Länsi-Pohjan vastuulla olevien kuntien asukkaille.

Karoliina Marttala