Toukokuu ei tuo muutosta Länsi-Pohjan kokoontumisrajoitukseen, alueen toimijat määrätään varmistamaan turvavälit.

29.04.2021 | 10:05

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Länsi-Pohjassa

Lapin aluehallintovirasto jatkaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kokoontumisrajoitusta, joka kieltää yli kuuden hengen tilaisuudet. Kokoontumisrajoitus on voimassa 23. toukokuuta saakka.

Lisäksi alueelle tulee voimaan määräys turvaväleistä. Aluehallintovirasto velvoittaa Länsi-Pohjan alueen toimittajat varmistamaan, että asiakkaiden ja osallistujien väliset lähikontaktit voidaan välttää.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Päätös koskee yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä, yksityisiä elinkeinoharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Aluehallintoviraston mukaan toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit.

Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, ei tilojavoi käyttää. 

Määräys turvaväleistä on voimassa myös 23. toukokuuta saakka.